Terms & Conditions

Terms & Conditions

Prijzen en verzendingskosten

De prijs wordt uitgedrukt in Euro. De aangeduide prijzen zijn exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten zijn samengesteld uit de verzendingskosten en de handelingskost.  België met Bpost (bestelling +2dagen 6.90€); Gratis verzending VANAF 35€. Europa met DHL ; Bestelling +4 dagen 35€.

Betaling : U bent verzekerd tegen misbruik bij de betaling van een aankoop per kredietkaart want u kan bezwaar aantekenen tegen de betaling bij het nazien van uw uitgavenstaat. U loopt geen enkel risico tot misbruik van uw kredietkaar bij een online-aankoop waarbij het SSL-systeem (Secure Socket Layer) wordt gebruikt. U bent zelfs beter beschermd dan bij een gewone aankoop waarbij u het risico loopt geld te verliezen indien uw geheime code wordt misbruikt. Uw persoonlijke gegevens die u invoert bij een elektronische betaling worden gecodeerd (SSL). Uw gegevens worden niet gebruikt door mijnfopspeen.be noch derden.

Het verschuldige bedrag wordt slechts aangerekend na het opstruen van uw zending. Het is onmogelijk een hoger bedrag aan te rekenen dan hetgeen vermeld wordt tijdens uw aankoop.

Bij Chocolaterie Carré kan u betalen met ????????

Levering : je bestelling zal verzonden worden via Bpost of DHL naar het adres dat je in je bestelling gebruikt. Bestellingen die voor 14u op een weekdag geplaatst worden zullen normaal gezien binnen de 2 tot 3 werkdagen geleverd worden (2dagen voor België, 4 voor de rest van Europa) We kunnen niet in het weekend op of feestdagen leveren. Bestellingen die in het weekend geplaatst worden zullenop de eerstvolgende werkdag behandeld worden. De verzendkost in België is 6.90€. Levering buiten België en binnen de Europese Unie worden aan een vast tarief van 35€ verstuurd. Er kunnen geen leveringen buiten Europa gebeuren.

Recht op terug sturen. Wij zenden u per express zeer verse producten. De producten worden in principe niet teruggenomen. Indien er een kwaliteitsprobleem zou zijn met onze producten dan dient u ons onmiddellijk te contacteren op info@chocolateriecarre.be. Wij zullen het desbetreffende product grondig inspecteren en u eventueel terugbetalen of andere producten opsturen. Gelieve op te merken dat indien de producten gedeeltelijk geconsumeerd zijn of schade hebben opgelopen wij het recht voorbehouden om het product niet terug te nemen. Dit geldt echter niet indien de schade te wijten is aan normaal kwaliteitsonderzoek.

Indien u van uw aankoop wenst af te zien na de bestelling kunnen in principe de aankoop niet meer annuleren en dient u de bestelling te betalen.

Uw persoonlijke gegevens ; Wanneer u een product besteld bij Chocolaterie Carré wordt u gevraagd om uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer in te vullen zodat wij u de bestelling kunnen opsturen. Chocolaterie Carré verbindt zich ertoe de opgeslagen gegevens van al haar klanten te beschermen en vertrouwelijk te behandelen. Deze gegevens worden niet verkocht, noch meegedeeld aan derden.

Algemene informatie over het bedrijf : Chocoalterie Carré BV - Stationsstraat 51b - 8552 MOEN. Tel +32 (0)56 64 85 34

Overmacht 1: In geval van overmacht is chocolaterie Carré niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 2: Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Chocolaterie Carré die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot : stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, COVID 19,...